Towarzystwo Rycerskie

Od ucznia do rycerza!

Uczniowski Klub Rycerski prowadzi zajęcia dla chłopców w Szkole Żagle w Międzylesiu oraz w Falenicy. Podczas cotygodniowych spotkań uczestnicy będą mieli okazję by przybliżyć się do historii oraz obyczajów rycerskich w sposób praktyczny, a także nabyć umiejętności klasycznego wychowania humanistycznego. Ponadto będziemy toczyć pojedynki i bitwy, przygotowywać posiłki i wytwarzać narzędzia nie tylko do walki, czy ćwiczyć się w musztrze. Zajęcia klubu odbywać się będą w piątki w godzinach od 15.00 do 18.00 w Międzylesiu oraz w środy w godzinach od 15.30 do 17.00 w Falenicy. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznania się z informacjami o zajęciach. (formularz).
Obóz
…do Rycerza!

Jak rozumiemy rycerskość?

Cele idei "Od ucznia do rycerza"

ukr

Co to jest UKR?

Klub dla uczniów mający na celu przybliżenie im historii oraz obyczajów rycerskich w sposób praktyczny, a także umożliwienie im nabycia umiejętności klasycznego wychowania humanistycznego.

Kto może należeć do klubu?

Uczniowie klas SP 1 -6, ale tylko ci, którzy zachowują się rycersko.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

 • w Międzylesiu dla klas 4-6 od 5 września
 • w Międzylesiu dla klas 4 od 4 października (pod warunkiem zebrania 6 osób)
 • w Falenicy dla klas 1-3 od 6 września

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia?

 • Zajęcia dla chłopców z klas 1-3 odbywać się będą w czwartki w godzinach od 15.30 do 17.00 w Szkole Żagle, w Falenicy, mieszczącej się przy ulicy Lokalnej 51 w Warszawie.
 • Zajęcia dla chłopców z klas 4–6 odbywać się będą w piątki w godzinach od 15.15 do 18.00 w Szkole Żagle, w Międzylesiu, mieszczącej się przy ulicy Pożaryskiego 28 w Warszawie.
 • Istnieje możliwość uruchomienia zajęć dla klas 4 w Międzylesiu w piątki w godzinach od 13.15 do 15.15 pod warunkiem zebrania 6 osób.

Na czym polegać będą zajęcia?

Podczas zajęć będą odbywać się:

 • gry i zabawy ruchowe,
 • bitwy i pojedynki,
 • musztra,
 • rękodzielnictwo,
 • wycieczki,
 • modlitwa,
 • podwieczorek,
 • i inne.

Obowiązki rycerzy:

 • stosowanie się do zasad klubu
 • wykonywanie zadań zadanych przez przełożonych

Zapisy

Zapisy prowadzone są poprzez formularz.

REGULAMIN ZAJĘĆ
Drodzy Rodzice, zgłoszenie swojego dziecka na zajęcia Uczniowskiego Klubu Rycerskiego możliwe jest poprzez formularz i oznacza akceptację oraz przestrzeganie poniższego regulaminu.
1. Zapis dziecka na zajęcia Uczniowskiego Klubu Rycerskiego (dalej Klubu) odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, który znajduje się pod linkiem.
2. Wszelkie tymczasowe zmiany dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach i innych spraw muszą zostać zgłoszone mailowo lub telefonicznie wg podanych danych kontaktowych.
3. Stałe zmiany dotyczące udziału dziecka w zajęciach, zgód, upoważnień, danych dziecka, danych rodziców itp. należy zgłaszać poprzez formularz.
4. Płatności za zajęcia odbywające się w ramach Klubu należy uregulować z góry, do 5 dnia każdego miesiąca. Każdy przypadek późniejszej wpłaty musi zostać zgłoszony i uzgodniony z prowadzącym.
5. Kwota miesięczna za zajęcia jest stała i niezmienna, niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu. Ferie, przerwa świąteczna nie stanowią wyjątku. Jedynie okres wakacyjny jest zwolniony z opłaty.
6. Płatności za zajęcia dokonujemy gotówką na zajęciach lub przelewem na wskazane konto.
7. W przypadku nieodnotowania wpłaty za poprzedni miesiąc oraz braku kontaktu z prowadzącym celem uzgodnienia optymalnego, indywidualnego terminu tej wpłaty, uczestnictwo dziecka od kolejnego miesiąca zostaje zawieszone.
8. W opisanej w powyższym punkcie sytuacji zawieszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach, Rodzic zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty w ciągu 30 dni od czasu uzyskania informacji o zawieszeniu dziecka z powodu zaległości finansowych. Informacja ta zostanie przesłana pocztą e-mail.
9. Dziecko nie może zostać zapisane na zajęcia w sytuacji, kiedy należności z poprzedniego roku szkolnego nie zostały uregulowane.
10. Dzieci przyprowadzane są na i z zajęć przez opiekunów.
11. Rodzice są zobowiązani do poinformowania o formie powrotu dziecka do domu, jak również o osobach upoważnionych do jego odbioru drogą mailową. W przypadku zmian dotyczących danego dnia zaleca się podanie zmian za pośrednictwem agendy szkolnej lub telefonicznie.
12. Dziecko na zajęcia musi mieć ubranie na zmianę, które może ulec uszkodzeniu i zabrudzeniu.
13. Na zajęciach mogą być używane ostre i mechaniczne narzędzia, które mogą spowodować uszkodzenia ciała.
14. Prowadzący zapewnia podstawowe środki opatrunkowe.
15. O wszelkich zmianach w opłatach, organizacji zajęć, regulaminu rodzice powiadomieni będą mailem.
16. Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Żagle, jak również poza jej terenem.
17. Rodzice zobowiązują się do punktualnego odbioru dzieci pod koniec zajęć.
18. Wszelkie trudności w odbiorze dziecka w ustalonym czasie muszą być zgłoszone prowadzącemu w celu ustalenia warunków odbioru.
19. Rodzice informują prowadzącego o bieżącym stanie zdrowia dziecka, jego diecie itp.
20. Prowadzący nie zapewnia posiłku dzieciom, choć dopuszcza możliwość jego zorganizowania przez siebie.

Obozy

UKR istnieje od 2012r.