Modlitwa mężczyzny

Mój Panie i Mistrzu!

Przyjmij mnie w szeregi swojej potężnej, niepokonanej armii.

Tu, gdzie przyszło mi żyć, daj mi stoczyć walkę z siłami kłamstwa i ciemności.

Napełnij mnie mocą, bym nie stchórzył, nie zdezerterował, nie uciekł od swojego życia w alkohol, zabawę, zakłamanie, marzenia, pychę.

Bym nigdy nie zdradził, nie opuścił tych, których powierzyłeś mojej opiece.

Daj mi zwyciężyć przede wszystkim samego siebie i swoje słabości, pokusy, upadki.

A na Sądzie rozpoznaj we mnie swego wiernego wojownika, który misję swoją wypełni.