Uczniowski Klub Rycerski

Klub rycerski swoją działalność prowadzi już od 2012 roku. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat. Ma on na celu przybliżenie uczniom historii oraz obyczajów rycerskich w sposób praktyczny, a także umożliwienie im nabycia umiejętności klasycznego wychowania humanistycznego. Podczas zajęć prowadzone jest również odtwórstwo historyczne w postaci rękodzielnictwa, sztuki walki, szycia strojów, przygotowywania scen batalistycznych, tworzenie rekwizytów, itp. Szczególny nacisk kładziony jest na wychowanie w cnotach. W młodzieńcach kształtowana jest pracowitość i wytrwałość w podjętych pracach. Uczniowie uczą się działać w zespole, czy świadczyć innym swą pomoc. Mają też okazję mężnie znosić przeciwności, zarówno podczas odtwarzania scen bitewnych, jak i wytwarzając dzieła rękodzielnicze. W działaniach klubu oprócz opiekunów udzielają się rodzice. Pomagają oni w prowadzeniu zajęć i przygotowywaniu różnych wydarzeń. Ponadto Klub w ciągu roku szkolnego i wakacji organizuje zajęcia dla ojców i synów, podczas których wykonują oni repliki broni i narzędzi oraz mają okazje do wspólnego i kreatywnego spędzenia czasu dającego okazję do umocnienia relacji. Ponadto Klub organizuje wycieczki i wakacyjny Obóz Rycerski. Bierze też udział w wydarzeniach szkolnych i lokalnych, m. in. w Orszaku Trzech Króli, Dniu Szkoły Żagli.

Zapisy i regulamin.